Evaluari risc

În viaţa economico-financiară, riscul este o componentă a oricărei activităţi, regăsindu-se în agenda zilnică a managerilor companiilor. La nivelul unei organizații, se pot întâlni o multitudine de riscuri ce pot afecta procesele în ansamblu, resursele umane și materiale, fizice, economice, tehnologice, organizaționale, de imagine, inclusiv clienții. Legea nr. 333/2003 (privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor) şi H.G. 301/2012 (pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 şi ale Instrucţiunilor MAI nr. 9/2013 – privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003) – prevăd elaborarea obligatorie a Analizei de Risc la Securitate Fizică pentru adoptarea măsurilor de securitate pentru toate unităţile societăţilor comerciale sau ale administratiilor publice care deţin bunuri sau valori sub orice formă.

Potrivit legii, Analiza de Risc la Securitatea Fizică constituie baza adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, materializate în planul de pază, proiectul sistemului de securitate, precum şi alte măsuri necesare a asigura integritatea şi siguranţa activităţii şi a valorilor firmei sau instituţiei. Analiza de risc la Securitatea Fizică include elementele esențiale ale procesului de management al riscului și presupune un proces de identificare a riscurilor de securitate, determinarea amplitudinii riscurilor (intensitatea impactului și consecințele produse), precum şi identificarea zonelor cu risc mare şi care trebuiesc securizate și tratate în mod corespunzător (prin monitorizare și revizuire).